CenteringPregnancy™

CenteringPregnancy™ 2018-11-26T14:03:44+00:00

CenteringPregnancy™: een nieuwe vorm van verloskundige zorg

CenteringPregnancy™ is meer dan alleen het aanbieden van zorg in of het geven van voorlichting aan een groep zwangeren. Werken met een groep zwangere vrouwen en eventueel hun partners vraagt een andere aanpak dan bij een individueel consult. Zorgverleners moeten deels informeren en voorlichten maar vooral discussies kunnen faciliteren en groepsprocessen begeleiden. Vragen, raad en oplossingen die vanuit de groepsdynamiek tot stand komen, kunnen leiden tot betere en efficiëntere begeleiding. En dat is precies wat CenteringPregnancy™ wil bereiken.

Om de kwaliteit van CenteringPregnancy™ te garanderen en te borgen is er een actief begeleidingstraject voor implementatie. Het implementatietraject bestaat dan ook uit advisering op praktijkniveau, training van alle medewerkers, intervisie, visitatie en certificering.

Hoe werkt het, als zorgverlener?

Een grotere eigen rol in het zorgproces

Acht tot 12 vrouwen met dezelfde zwangerschapsduur ontmoeten elkaar, krijgen een grotere rol in hun eigen zorgproces zoals zelf bloeddruk meten, wegen en hun eigen dossier bijhouden. Elke groep zwangeren komt 10 keer bij elkaar volgens een vastgesteld schema.
Een groep wordt begeleid door twee vaste personen, een verloskundige en een andere beroepsbeoefenaar uit de gezondheidszorg. Als tweede begeleider wordt meestal een kraamverzorgende ingezet. Deze tweede begeleider is nodig, omdat dan tijdens het consult ook de medisch prenatale controle van de zwangere kan worden gedaan.

Verschillen met reguliere zwangerschapsbegeleiding

 • 17 uur méér zorg dan in een individueel traject verloskundige zorg. Hierdoor kunnen meer onderwerpen besproken worden en kan er dieper op de onderwerpen worden ingegaan.
 • De bijeenkomsten met zwangeren duren veel langer (120 minuten) dan het gangbare individueel consult van gemiddeld 15 minuten.
 • Meer interactietijd tussen de zorgverlener en de zwangere.
 • Uitgebreider bespreken van factoren die van invloed zijn op de zwangerschap en de gezondheid van moeder en kind.

Accreditatie

De scholing voor CenteringPregnancy™ is geaccrediteerd door zowel de Nederlandse organisatie van Verloskundigen (KNOV) en het Kwaliteitsregister van de Nederlandse Kraamzorg (KCKZ, voor de tweedaagse training). Met het volgen van geacrediteerde scholing worden punten bijgeschreven in de betreffende registers.

Certificering

Certificering per zorgverlener en is afhankelijk van (binnen 2 jaar):

 • het gevolgd hebben van de 2 daagse training
 • het gevolgd hebben van de 3 intervisie bijeenkomsten
 • minimaal 3 groepen volledig gedraaid hebben
 • registratie van data en evaluatie*

* Van de begeleiding van 3 verschillende groepen vul je de procesevaluatie in. Stuur deze naar info@centeringhealthcare.nl.

Hercertificering

Certificering is geldig voor 4 jaar en wordt verlengd indien je:

 • voldoet aan continue dataregistratie en evaluatie
 • 3 dagdelen CenteringPregnancyTM intervisie en/of een verdiepingsmodule CenteringPregnancyTM hebt gevolgd
 • minimaal 2 groepen per jaar draait
Starten met CenteringPregnancy

NIEUW!

Wil jij partners meer betrekken bij Centering? Volg dan de ééndaagse partnermodule-training! Lees er meer over.