CenteringParenting™

CenteringParenting™ 2019-03-26T11:04:47+00:00

CenteringParenting™ is gericht op het versterken van de eigen kracht van gezinnen

Bij CenteringParenting™ (CPa) vervangen groepsbijeenkomsten de traditionele één-op-één contactmomenten bij de JGZ. CPa versterkt de eigen kracht van ouders, verhoogt sociale steun en biedt integrale zorg omdat het aansluit op zwangerschapszorg CenteringPregnancy™. JGZ-professionals en organisaties die CPa uitvoeren zijn enthousiast en de eerste onderzoeksresultaten zijn positief.

CenteringParenting™ in jouw organisatie?

Om de kwaliteit van CenteringPregnancy™ te garanderen en te borgen is er een actief begeleidingstraject voor implementatie. Het implementatietraject bestaat dan ook uit advisering op praktijkniveau, training van alle medewerkers, intervisie, visitatie en certificering.

Starten en implementatie
Informatie trainingen

Certificering

Certificering per zorgverlener en is afhankelijk van (binnen 2 jaar):

  • het gevolgd hebben van de 2 daagse training

  • het gevolgd hebben van de 3 intervisie bijeenkomsten

  • minimaal 3 groepen volledig gedraaid hebben

  • registratie van data en evaluatie

Hercertificering

Certificering is geldig voor 4 jaar en wordt verlengd indien je:

  • voldoet aan continue dataregistratie en evaluatie

  • 3 dagdelen CenteringParenting™ intervisie en/of een verdiepingsmodule CenteringParenting™ hebt gevolgd

  • minimaal 2 groepen per jaar draait