Intervisie

Intervisie 2020-07-01T17:44:35+00:00

Intervisie

Binnen twee jaar na het starten van een eerste groep is iedereen verplicht om drie Intervisiebijeenkomsten bij te wonen om uiteindelijk een certificaat te ontvangen. Er kan alleen aan intervisie worden deelgenomen nadat de CenteringPregnancy™ of CenteringParenting™ training is gevolgd. De Intervisiebijeenkomsten zijn Centering-breed.  D.w.z. dat zij open staan voor deelnemers die de CenteringPregnancy™ training of de CenteringParenting™ training hebben gevolgd.

Intervisiebijeenkomsten op locatie

Wij plannen een aantal intervisiebijeenkomsten vooruit in De Bilt waar je je voor kunt aanmelden. Daarnaast hebben we data beschikbaar voor een intervisiebijeenkomst op locatie. In de agenda zie je bij locatie dan ‘Nader te bepalen’ staan.

In sommige gevallen is het ook mogelijk om in jouw regio een intervisiebijeenkomst te organiseren. Bijvoorbeeld omdat de reisafstand naar De Bilt erg ver is. Hiervoor dien je zelf 10 deelnemers te werven en te zorgen voor een geschikte locatie (corona-proof!). We vragen jou om voor koffie/thee en een gezonde snack te zorgen. Neem contact op met training@centeringhealthcare.nl als je een intervisiebijeenkomst bij jou op locatie wilt organiseren. Voor het ter beschikking stellen van de ruimte etc. kun je een factuur sturen aan CenteringHealthcare van € 80,-

Voorwaarden intervisie op locatie

  • maximum aantal deelnemers per bijeenkomst (per trainer): 10

  • minimaal aantal deelnemers 8 en maximaal 10 (bij te weinig aanmeldingen kan de bijeenkomst door ons geannuleerd worden)

  • duur bijeenkomst 3 uur

  • plaatsing in volgorde van aanmelding, vol = vol!

  • de organisatie (op de locatie) zorgt voor een gezonde snack tijdens de intervisiebijeenkomst

  • als je je hebt opgegeven, dien je er ook daadwerkelijk te zijn*.

  • Vereiste vooropleiding/aanvangsniveau: voor iedereen die werkzaam is in professionele geboortezorg en jeugdzorg. Bij twijfel neem contact op met training@centeringhealthcare.nl

* Er is veel belangstelling voor de Intervisiebijeenkomsten. Als je je opgeeft maar je komt niet, heb je daarmee iemand anders de mogelijkheid ontnomen de bijeenkomst bij te wonen. Annuleer dus minimaal 2 weken van te voren met een mail aan training@centeringhealthcare.nl. Als je niet kunt, kun je wel iemand anders in jouw plaats laten gaan. Vanaf 2020 sturen wij een factuur van € 50,- bij een ‘no show’. 

Bekijk de data en schrijf je in!

Extra intervisiebijeenkomsten volgen

Het is mogelijk na de drie bijeenkomsten die deel uitmaken van het certificeringstraject extra bijeenkomsten bij te wonen. Het blijft tenslotte altijd leerzaam en leuk om ervaringen en tips met elkaar uit te wisselen. En nieuwe werkvormen te leren. Deze bijeenkomsten kosten € 50,-  pp. en ook hiervoor worden accreditatiepunten bijgeschreven. Je kunt je gewoon inschrijven voor een bijeenkomst en wij houden de deelname bij. Is het jouw 4de of 5de bijeenkomst, dan ontvang je van ons een factuur.

Lees meer over intervisiebijeenkomsten