Zorgverleners

Zorgverleners 2017-12-04T13:06:53+00:00

Centering in jouw organisatie

Zorg volgens het Centering model is meer dan alleen het aanbieden van zorg in of het geven van voorlichting aan een groep. Werken met een groep zwangere vrouwen of jonge moeders en eventueel hun partners vraagt een andere aanpak dan bij een individueel consult. Zorgverleners moeten deels informeren en voorlichten maar vooral discussies kunnen faciliteren en groepsprocessen begeleiden. Vragen, raad en oplossingen die vanuit de groepsdynamiek tot stand komen, kunnen leiden tot betere en efficiëntere begeleiding. En dat is precies wat we met het Centering model willen bereiken.

Om de kwaliteit van Centering te garanderen en te borgen is er een actief begeleidingstraject voor implementatie. Het implementatietraject bestaat dan ook uit advisering op praktijkniveau, training van alle medewerkers, intervisie, visitatie en certificering.

“Mijn gevoel is dat dit de manier van zorg is voor de zwangeren. Met vooral nog een lang leerproces voor ons, maar het levert alle partijen zoveel op.”

Dienstverlening van Centering Healthcare

CenteringHealthcare Nederland doet er alles aan om opdrachtgevers en deelnemers zo goed mogelijk van dienst te zijn in het gehele traject. Desondanks kan het gebeuren dat er een klacht ontstaat of dat er suggesties zijn voor verbetering van onze werkwijze. Hiervoor hebben wij een klachtenprocedure ontwikkeld. Lees meer over onze klachtenprocedure.