Zorgverleners

Zorgverleners 2018-03-14T12:08:12+00:00

Centering in jouw organisatie

Zorg volgens het Centering model is meer dan alleen het aanbieden van zorg in of het geven van voorlichting aan een groep. Werken met een groep zwangere vrouwen of jonge moeders en eventueel hun partners vraagt een andere aanpak dan bij een individueel consult. Zorgverleners moeten deels informeren en voorlichten maar vooral discussies kunnen faciliteren en groepsprocessen begeleiden. Vragen, raad en oplossingen die vanuit de groepsdynamiek tot stand komen, kunnen leiden tot betere en efficiëntere begeleiding. En dat is precies wat we met het Centering model willen bereiken.

“Mijn gevoel is dat dit de manier van zorg is voor de zwangeren. Met vooral nog een lang leerproces voor ons, maar het levert alle partijen zoveel op.”

Implementatietraject

Om de kwaliteit van Centering te garanderen en te borgen is er een actief begeleidingstraject voor implementatie. Het implementatietraject bestaat dan ook uit advisering op praktijkniveau, training van alle medewerkers, intervisie, visitatie en certificering.

Lees meer over CenteringPregnancy™ als model voor zwangerschapsbegeleiding in jouw praktijk en hoe het werkt voor jou als zorgverlener.

CenteringPregnancy

Lees meer over CenteringParenting™ als alternatief voor de reguliere consultatiebureauzorg en hoe het werkt voor jou als zorgverlener.

CenteringParenting