Organisatie

Organisatie 2020-09-17T12:39:50+00:00

Organisatie van CenteringPregnancy™ en CenteringParenting™

CenteringPregnancy™ en CenteringParenting™ zijn eigendom van, en ontwikkeld door het Centering Healthcare Institute, een non profit organisatie in de USA. TNO Child Health heeft CenteringPregnancy™ naar Nederland gehaald en heeft een formele overeenkomst met het Centering Healthcare Institute om dit model in Nederland te implementeren door training van zorgverleners en het ondersteunen van organisaties bij de implementatie.

De aanpassing van het model voor Nederland is een samenwerking tussen de Koninklijk Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV), de verloskundigen uit de deelnemende praktijken en een docente verbonden aan de opleiding Verloskunde Academie Amsterdam.
Daarnaast onderzoekt TNO in samenwerking met de afdelingen Verloskunde en Public Health van het Leids Universitair Medisch Centrum de effecten in Nederland van zowel CenteringPregnancy™’ als CenteringParenting™.

Stichting Centering Nederland

Landelijk is er veel interesse voor Centering. Het lijkt erop dat zorgverleners zich realiseren dat CenteringPregnancy™ een concept van zorg is dat van grote meerwaarde kan zijn voor de cliënt maar ook voor de eigen werkbeleving.
Stichting Centering Nederland is opgericht in juni 2017 en verantwoordelijk voor de implementatie, training, kwaliteitsborging en ontwikkeling van CenteringPregnancy™ en CenteringParenting™ in Nederland. Vóór 1 juni 2017 opereerde Centering Healthcare onder de paraplu van TNO Child Health.

Het bestuur van de Stichting:

 • Inger Aalhuizen: penningmeester
 • Karin Bosman: secretaris
 • Katja van Groesen: voorzitter

Raad van Advies:

 • Annemiek van de Kraan
 • Nalonya van der Laan
 • Marlies Rijnders

Bureau | organisatie

 • Lonneke de Roovere

Trainers CenteringPregnancy/Parenting

 • Anne Bedaux
 • Annemiek van der Kraan
 • Inger Aalhuizen
 • Katja van Groesen
 • Yvonne Strengers
Leden van de stichting, medewerkers en betrokkenen bij Centering Healthcare

Missie, visie en doelstellingen

De Stichting Centering Nederland heeft vele ambities en plannen voor de komende jaren. Lees meer over de missie, visie en doelstellingen van de stichting.

Kwaliteitsbeleid

De Stichting Centering Nederland streeft in al haar onderwijsactiviteiten en overige aangeboden diensten en producten de hoogste kwaliteit na. Om deze kwaliteit te kunnen handhaven, zijn een aantal kwaliteitsprocedures opgenomen. Lees hier meer over ons Kwaliteitsbeleid.

Betrokken instanties en contactpersonen

TNO Child Health
Dr. Marlies Rijnders, verloskundige-onderzoeker
e-mail: marlies.rijnders@tno.nl
Dr. Symone Detmar, Socioloog, hoofd Child Health TNO
e-mail: symone.detmar@tno.nl
Drs. Eline Vlasblom, gezondheidspsycholoog
e-mail: eline.vlasblom@tno.nl

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
Drs.Inger Aalhuizen, verloskundige en beleidsmedewerker
e-mail: iaalhuizen@knov.nl
Nicole van Melsen,beleidsmedewerker & verloskundige
e-mail:nvanmelsen@knov.nl

Leids Univeristair Medisch Centrum (LUMC) afdelingen Verloskunde en Public Health
Dr. Matti Crone, wetenschappelijk medewerker Public Health
e-mail: m.r.Crone@lumc.nl
Prof. Dr. Jan van Lith, Hoogleraar verloskunde

Verloskundigen
Annemiek van der Kraan, docent verloskunde
Nalonya van der Laan, namens verloskundige praktijk de Bakermat, Wageningen en
Caroline Kooij, namens verloskundige praktijk Vida, Amsterdam Zuid-Oost
Marijn de Boone, namens verloskundige praktijk Aan t IJ, Amsterdam Noord

CenteringHealthcare USA
Sharon Schindler Rising, MSN, CNM, FACNM

Dienstverlening van Stichting Centering Nederland

De stichting doet er alles aan om opdrachtgevers en deelnemers zo goed mogelijk van dienst te zijn in het gehele traject. Desondanks kan het gebeuren dat er een klacht ontstaat of dat er suggesties zijn voor verbetering van onze werkwijze. Hiervoor hebben wij een klachtenprocedure ontwikkeld. Lees meer over onze klachtenprocedure.

Geen winstoogmerk

Stichting Centering Nederland heeft geen winstoogmerk. Om onze doelstellingen te behalen ontwikkelen wij materialen en geven wij trainingen en intervisie aan beroepsprofessionals. Alle prijzen die wij daarvoor hanteren zijn gebaseerd op dekking van de kosten met een kleine opslag om te kunnen blijven doorontwikkelen.