Missie & visie

Missie & visie 2018-10-15T15:38:21+00:00

Missie stichting Centering Nederland

Stichting Centering Nederland wil bereiken dat:
Alle zwangeren verloskundige zorg ontvangen waarbij, naast essentiële medische en voorlichtende zorg, zij expliciet kunnen participeren en de regie nemen in hun eigen zorgproces.

We streven ernaar dat alle (aanstaande) ouders en hun kinderen:

  • in staat zijn keuzes te maken in het zorgproces en leefstijl die henzelf en hun kind ten goede komen en die passen bij hun normen en waarden;
  • beschikken over een support-netwerk;
  • beschikken over de vaardigheden om een gezond leven te leiden.

Visie

Wij beschouwen Centering als de aangewezen methode om een support netwerk, in combinatie met betere zorg en betere gezondheidsvaardigheden, bij (aanstaande) ouders te bereiken.

Doelstelling stichting

Centering als model zodanig inbedden in het Nederlandse zorgstelsel dat dit het primaire zorgmodel is voor zwangeren en postnatale zorg van 0 tot 1 met mogelijkheden tot uitbreiding naar 18 jaar en binnen andere zorgdomeinen.

Om deze doelstelling te kunnen behalen dient het Centering model te voldoen aan de volgende eisen:

  • Een duidelijke vaststaande methodiek met heldere implementatie-richtlijnen
  • Voldoende zorgverleners in voldoende praktijken getraind voor landelijke dekking
  • Bekwaamheid en handhaving methodiek bij aanbiedende zorgaanbieders d.m.v. bijscholing, consultatie en begeleiding
  • Kosteneffectief voor aanbieders (even duur of goedkoper dan de huidige zorgverlening of Opname in verzekeringspakket voor zwangeren )
  • Duidelijkheid over impact (onderzoek).