Achtergronden Centering

Achtergronden Centering 2017-01-03T15:22:24+00:00

Waar komt CenteringPregnancy™ vandaan?

CenteringPregnancy™ werd in 1995 voor het eerst in de Verenigde Staten geïntroduceerd (Rising, 1998). In de jaren ’70 van de twintigste eeuw werd aan de University of Minnesota een centrum opgericht voor Zwangerschap en Geboorte: the Childbearing Childrearing Center. In dit centrum werd gezocht naar een zorgmodel voor zwangerschap dat beter aan zou sluiten bij de wensen van consumenten en zorgverleners. Rising, die aan de wieg van dit model stond, publiceerde in 1995 hierover haar eerste artikel. Januari 2017 is een boek verschenen over de onderliggende theorieën en resultaten van het model.
In de Verenigde Staten is het CenteringPregnancy™ Model ondergebracht in ‘The Centering Model’ dat toepasbaar is voor meerder vormen van zorg (Centering Healthcare Institute). TNO Child Health heeft dit model naar Nederland gehaald en werkt samen met het Centering Healthcare Institute in de USA. Meer informatie kun je vinden op www.centeringhealthcare.org

Waar wordt het CenteringPregnancy™ model al gebruikt

CenteringPregnancy™ is op honderden plaatsen geïmplementeerd in de Verenigde Staten maar ook in Canada, Australië. het Verenigd Koninkrijk en Zweden.
In 2011 zijn in Nederland drie verloskundigenpraktijken gestart met CenteringPregnancy™. Inmiddels zijn er meer dan 70 praktijken en een aantal ziekenhuizen in Nederland die CenteringPregnancy™ aanbieden en komen er maandelijks een aantal bij. Op het kaartje zie je de praktijken waar CenteringPregnancy™ en CenteringParenting™ worden aangeboden.

Ontstaan CenteringParenting™

Naast CenteringPregnancy™, voor zorg in de zwangerschaps bestaat er ook CenteringParenting™, dat zich richt op groepszorg in het consultatiebureau. In de USA is CenteringParenting™ ontstaan vanuit de vraag van zwangeren die CenteringPregnancy™ hadden gekregen. Ook in Nederland komt vanuit vrouwen die CenteringPregnancy™ hebben gevolgd de vraag naar CenteringParenting™. TNO Child Health heeft de Amerikaanse module van zowel CenteringPregnancy™ als CenteringParenting™ aangepast voor de Nederlandse markt in nauwe samenwerking met de beroepsorganisatie voor verloskundigen (KNOV) en betrokken zorgverleners.