Over Centering

Over Centering 2020-01-19T15:52:33+00:00

Centering: actief betrokken zijn bij zorg

Bij zorg via het Centering model wordt de cliënt niet meer top down benaderd maar krijgt ze, samen met anderen, een actieve rol toebedeeld in het zorgproces. En dat werpt vruchten af voor zowel cliënten als zorgverleners!

Achtergronden over Centering